Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân sự

 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Do nhu cầu mở rộng sản xuất Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng :

        1. Lao động phổ thông (10 vị trí):

       - Trình độ:  12/12

        - Giới tính: Nam

        -  Tuyển LĐPT học việc được hướng dẫn đào tạo nghề

        -  Thời gian học việc (đào tạo): 1 tháng

        -  Trong thời gian học việc (đào tạo) được hưởng theo lương hỗ trợ

-        Không hút thuốc.

-        Sức khỏe tốt, có ý thức chấp hành kỷ luật trong công việc.

-        Có lý lịch bản thân rõ ràng.

Nộp hồ sơ tại văn phòng Bảo vệ của Công ty.

Gọi phỏng vấn khi Hồ sơ đạt yêu cầu.

Đường số 6 – KCN Sóng Thần II – Dĩ An – Bình Dương.       

 Lưu ý: Nhận hồ sơ photo - công ty không trả lại hồ sơ

 Khi làm việc sẽ bổ sung hồ sơ gốc sau.

Các Tin Khác